Bevolking Oldambt wil geen cultuurhuis
VCP-tent op klinkerterrein Cultuurhuis: Bodemloze put! Bevolking blut!

Oldambt, 5 juli 2011 - De VCP heeft al enkele dagen het oude Klinkerterrein in het centrum van Winschoten bezet. Er is een oude legertent opgezet waar dag en nacht enkele VCP'ers aanwezig zijn. De eerste bedoeling is de bevolking van Oldambt een hart onder de riem te steken. Die bevolking is grotendeels volkomen murw geslagen door de politiek. De Blauwe Stad, de afbraak van de oude Klinker met zijn fantastische manifestatiehal en de gemeentelijke herindeling zijn allemaal voorbeelden van projecten die ondanks alle tegenstand vanuit de bevolking door de politiek zijn doorgedrukt. En nu staat er weer zo'n project op stapel: het cultuurhuis. Iedereen ziet in dat dit de volgende financiële ramp is die op Oost-Groningen afkomt. Zelfs de GroenLinks-wethouder in het college denkt er zo over. Maar toch wil de politiek het project doorzetten. Het is om moedeloos van te worden.

Nederland heet een democratisch land te zijn. Nederland matigt het zich aan andere landen te bombarderen en daar onschuldige vrouwen en kinderen om het leven te brengen met als doel de democratie te bevorderen. Maar wat stelt die Nederlandse democratie voor wanneer die alleen maar leidt tot wanhoop onder de eigen bevolking? De gemiddelde Nederlander moet al lang niks meer van het huidige democratische systeem weten. Naar het hoe en waarom worden ingewikkelde academische studies gedaan. Maar wie een beetje luistert en dan bijvoorbeeld hoort dat een ambtenaar van Oldambt in één haal de totale bevolking van Oost-Groningen als "laaggeletterd" neer zet, hoeft geen moeizame onderzoeken te doen. Oldambt wordt bestuurd door mensen die zich zo hoog boven andere mensen verheven voelen, dat ze die andere mensen niet eens hoeven aan te horen.
Dhr. S. Bolhuis
Het is de VCP er natuurlijk niet alleen om te doen een klankbord te zijn voor wanhoopsgevoelens. Het zal toch eindelijk eens een keer afgelopen moeten zijn met de regentenmentaliteit in de Oldambtster politiek. De VCP riep de mensen op om te gaan inspreken tijdens de raadscommissievergadering waar de cultuurhuisplannen aan de orde kwamen. Dat had succes. De publieke tribune zat vol.
Publieke tribune Oldambt
En, belangrijker nog, die publieke tribune nam het heft af en toe zelf in handen. Wanneer de voorzitter van de commissie, de VVD'er Menger, een schoolvoorbeeld van zo'n arrogante regent die wel eventjes over de hoofden van de mensen heen de boel wil regelen, de publieke tribune zijn wil tracht op te leggen, krijgt hij de wind van voren. Zo volgde op zijn verzoek om niet meer te applaudisseren een daverend applaus. Het lukte hem ook niet de spreektijd van de insprekers tot de reglementaire vijf minuten te beperken.

Die insprekers waren zonder uitzondering uiterst negatief over de cultuurhuisplannen. Bijna allemaal hielden ze een betoog, een enkele keer in plat Gronings, over de kosten en baten.
Inspreker dhr. Bleker
De kosten werden als onaanvaardbaar hoog gezien, de baten als minimaal. Iemand rekende voor dat het cultuurhuis zijn gezin 2½ duizend euro ging kosten.
Inspreker dhr. Wijnen
"Met dat geld kunnen betere investeringen worden gedaan voor mijn kinderen".

Om het cultuurhuis te kunnen realiseren moet er bijvoorbeeld op groenonderhoud bezuinigd worden.
Inspreker dhr. Nieuwenhuis
"Straks is dat hele cultuurhuis niet eens meer te zien door het onkruid", aldus een inspreker. "Men ziet niet wat men heeft", was ook een steeds terugkerende boodschap. Oldambt heeft namelijk al talloze mogelijkheden voor kunst en cultuur.

Er werd aandacht besteed aan de inzet van de RWE-gelden voor het cultuurhuis. Het gaat daarbij om de opbrengsten die de gemeente misschien krijgt uit de verkoop van aandelen aan RWE. Dit werd door de meeste insprekers gezien als een zwakke poging de tegenstanders van het cultuurhuis over de streep te trekken. Men vond ook dat de gemeentebestuurders zich ten aanzien van die RWE-gelden gedragen als "ouders die de spaarpotten van de kinderen leegtrekken".

Een opmerkelijke inspreekster was mevrouw Eelssema. Opmerkelijk omdat zij lid is van de PvdA. Zij sprak namens enkele dorpsverenigingen die zich tegen het cultuurhuis keren.
Inspreker mevr. Eelssema
De lijn van haar betoog was dat investeren op zich niet verkeerd is. Maar doe het dan wel goed. Een goede investering is bijvoorbeeld het opnieuw op poten zetten van Ganzedijk. Een slechte investering is het cultuurhuis. De positie van het gemeentebestuur zag zij als "rood staan bij de bank en toch een nieuwe auto kopen".

De enige inspreker die zich niet tegen forse uitgaven voor kunst en cultuur keerde was ene mevrouw Holst. Zij sprak namens een culturele stichting.
Inspreker mevr. Holst
Volgens haar moest de beroemde architect Koolhaas maar gevraagd worden voor een ontwerp van "stro en leem" waarmee de inwoners van Oldambt moesten leren omgaan. Je krijgt daarbij het gevoel dat een Afrikaan moet hebben wanneer een Hollandse ontwikkelingshelper komt opdagen. Maar belangrijker is dat zij het ontwerp voor het cultuurhuis niet vindt aansluiten bij hetgeen er momenteel in de wereld van kunst en cultuur leeft. Het gebouw staat er nog niet eens, maar de ideeën erachter zijn al achterhaald. Met andere woorden, ook uit die hoek is er niks anders dan kritiek. Later bleek dat deze kritiek toch wel invloed had op D66, één van de warme voorstanders van het cultuurhuis.

Burgemeester Smit deed daarna een poging het negatieve beeld om te buigen. Dat lukte natuurlijk niet. Ook niet toen hij er een in zijn ogen grote autoriteit, Lambert Zwiers van VNO-NCW, bijhaalde. Deze man had hem gemaild met de boodschap achter de plannen voor het cultuurhuis te staan. Maar het zal voor niemand een verassing zijn dat een werkgeversorganisatie opkomt voor de belangen van de betrokken projectontwikkelaars.

Een ambtenaar probeerde vervolgens het cultuurhuis aan de man te brengen met mooie plaatjes en een verkooppraatje. Dat wekte voornamelijk de lachlust op. Fractievoorzitter Engel Modderman van de VCP vroeg zich even later af of deze mevrouw soms nog in de paashaas geloofde.

Een aantal fracties stelde daarop vaak kritische vragen over details. Op zich niet onbelangrijk, maar de grote lijn werd uit het oog verloren. Alleen fractievoorzitter Engel Modderman zette een politiek betoog neer. Fractievoorzitter Bolhuis van de VVD stelde dat de situatie sinds het laatst genomen besluit over het cultuurhuis, toen de VVD voorstander was, veranderd is. Betekent dat dat de VVD nu tegen gaat stemmen? De komende raadsvergadering, waar het besluit genomen moet worden, zal het leren.

Engel Modderman kreeg alleen een beetje weerwoord van burgemeester Smit. Het was allemaal niet zo negatief zoals Engel Modderman het voorstelde. Daarbij beriep Smit zich hoofdzakelijk op allerlei externe bureaus. Maar, en Engel Modderman merkte dat terecht op, Smit zei ook dingen als: "De toekomst zal het leren". Met ander woorden, de burgemeester hield duidelijk een slag om de arm.

Het is toch al opvallend dat de burgemeester het hele dossier cultuurhuis naar zich toegetrokken heeft. De wethouder die verantwoordelijk is voor de financiën, de PvdA'er Van Leeuwen, hield zich de gehele vergadering muisstil. GroenLinks wethouder Boon, die zich als privépersoon tegen het cultuurhuis heeft uitgesproken, gaf slechts enkele antwoordjes op detailkwesties. Het belangrijkste onderwerp, waarom steunt hij als collegelid een voorstel waar hij eigenlijk op tegen is, ging hij uit de weg. Dat is begrijpelijk. Als hij consequent zou zijn, zou hij opstappen als wethouder. Maar blijkbaar wordt dit verhinderd door de riante inkomsten uit zijn wethouderschap. Engel Modderman stelde dat wethouder Boon zichzelf blameerde.

GroenLinks, PvdA en SP deden er geheel het zwijgen toe. Zelfs de gebruikelijke hatelijke opmerkingen van fractievoorzitter Strikker van de SP bleven achterwegen. Durft hij niet bij een volle publieke tribune?

De volgende stap in het cultuurhuisdrama zal op 13 juli genomen worden. Dan zal de gemeenteraad over het voorstel stemmen. We zijn benieuwd.

LAAT UW STEM HOREN

DIT IS NIET NORMAAL

BEZUINIGEN EN LASTEN VERHOGEN

EN DAN 21 MILJOEN WEGGOOIEN

De gemeente Oldambt heeft de komende jaren een tekort van ettelijke miljoenen. Het college van burgemeester en wethouders wil dat tekort oplossen door overal op te bezuinigen. De gemeentelijke lasten, zoals onroerende zaak belasting en parkeergelden, gaan drastisch omhoog. Niemand wordt gespaard. Verenigingen, bedrijven, werknemers, uitkeringsgerechtigden, middenstanders: we gaan met z'n allen voor de bijl.

EN DAN KOMT DIT COLLEGE MET HET
ONZINNIGE IDEE 21 MILJOEN EURO AAN
EEN CULTUURHUIS UIT TE GEVEN.

ER ZIJN GOEDKOPERE ALTERNATIEVEN OM DE
CULTUUR IN OLDAMBT TE BEVORDEREN.

Woensdag 13 juli wordt tijdens een raadsvergadering om 13:00 uur in de Tramwerkplaats definitief een besluit genomen over de komst van het nieuwe Cultuurhuis. Wij roepen U op om hierbij aanwezig te zijn!
Ook kunt U uw onvrede kenbaar maken door een e-mail te sturen naar de gemeenteraad (en Raadscommissieleden) via het volgende adres:
pieter.norder@gemeente-oldambt.nl

LAAT GEMEENTERAAD EN COLLEGE HOREN WAT
U VAN DEZE ZOTTIGHEID VINDT.

Inlichtingen: partijkantoor VCP, Marktplein 13, 9671 AZ Winschoten. We zijn open op maandag en woensdag van 10.00 tot 15.00 en zaterdag van 10.00 tot 13.00. Telefoon 0597-672961 Website: www.vcp.nu

 
Tweet

Home